Titan Homies

  • Ecopark
  • Phú Quốc
  • Hà Nội
  • Hạ Long
  • Vinh
  • Hải Dương
  • Sapa
Chọn ngày
XóaÁp dụng

Ảnh đại diện Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP1208

-25%

Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP1208

5/5 (1vote)
Homestay Ecopark 3PN
Diện tích 80m2
Căn hộ Studio, 3 giường đôi 2m, 1 giường sofa, 2 toilet
6 người lớn, 2 trẻ em
096 775 8686

Giá: 2.400.000đ / đêm1.800.000đ / đêm

Ảnh đại diện Grand Park Premium - Aqua 12A01

-22%

Grand Park Premium - Aqua 12A01

5/5 (1vote)
Homestay Ecopark 3PN
Diện tích 100m2
Căn hộ Studio, 3 giường đôi 2m, 1 giường sofa, 3 toilet
6 người lớn, 3 trẻ em
096 775 8686

Giá: 4.500.000đ / đêm3.500.000đ / đêm

Ảnh đại diện Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP3512A

-25%

Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP3512A

5/5 (1vote)
Homestay Ecopark 3PN
Diện tích 60m2
Căn hộ Studio, 3 giường đôi 2m, 2 toilet
6 người lớn, 3 trẻ em
096 775 8686

Giá: 2.400.000đ / đêm1.800.000đ / đêm

Ảnh đại diện Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP1005A

-25%

Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP1005A

5/5 (1vote)
Homestay Ecopark 3PN
Diện tích 80m2
Căn hộ Studio, 3 giường đôi 2m, 1 giường sofa, 2 toilet
6 người lớn, 3 trẻ em
096 775 8686

Giá: 2.400.000đ / đêm1.800.000đ / đêm

Ảnh đại diện Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP3912

-25%

Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP3912

5/5 (1vote)
Homestay Ecopark 3PN
Diện tích 80m2
Căn hộ Studio, 3 giường đôi 2m, 1 giường sofa, 2 toilet
6 người lớn, 3 trẻ em
096 775 8686

Giá: 2.400.000đ / đêm1.800.000đ / đêm

Ảnh đại diện Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP0912

-25%

Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP0912

5/5 (1vote)
Homestay Ecopark 3PN
Diện tích 80m2
Căn hộ Studio, 3 giường đôi 2m, 1 giường sofa, 2 toilet
6 người lớn, 3 trẻ em
096 775 8686

Giá: 2.400.000đ / đêm1.800.000đ / đêm

Ảnh đại diện Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP2503

-25%

Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP2503

5/5 (1vote)
Homestay Ecopark 3PN
Diện tích 80m2
Căn hộ Studio, 3 giường đôi 2m, 1 giường sofa, 2 toilet
6 người lớn, 3 trẻ em
096 775 8686

Giá: 2.400.000đ / đêm1.800.000đ / đêm

Ảnh đại diện Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP18A03

-25%

Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP18A03

5/5 (1vote)
Homestay Ecopark 3PN
Diện tích 80m2
Căn hộ Studio, 3 giường đôi 2m, 1 giường sofa, 2 toilet
6 người lớn, 3 trẻ em
096 775 8686

Giá: 2.400.000đ / đêm1.800.000đ / đêm

Ảnh đại diện Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP1003

-25%

Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP1003

5/5 (1vote)
Homestay Ecopark 3PN
Diện tích 80m2
Căn hộ Studio, 3 giường đôi 2m, 1 giường sofa, 2 toilet
6 người lớn, 3 trẻ em
096 775 8686

Giá: 2.400.000đ / đêm1.800.000đ / đêm

Ảnh đại diện Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP1811

-18%

Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP1811

5/5 (1vote)
Homestay Ecopark 2PN
Diện tích 65m2
Căn hộ Studio, 2 giường đôi 2m, 2 toilet
4 người lớn, 2 trẻ em
096 775 8686

Giá: 1.600.000đ / đêm1.300.000đ / đêm

Ảnh đại diện Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP0909

-21%

Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP0909

5/5 (1vote)
Homestay Ecopark 2PN
Diện tích 60m2
Căn hộ Studio, 2 giường đôi 2m, 1 giường sofa, 1 toilet
2 người lớn
096 775 8686

Giá: 1.400.000đ / đêm1.100.000đ / đêm

Ảnh đại diện Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP3915A

-18%

Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP3915A

5/5 (1vote)
Homestay Ecopark 2PN
Diện tích 65m2
Căn hộ Studio, 2 giường đôi 2m, 1 giường sofa, 2 toilet
4 người lớn, 2 trẻ em
096 775 8686

Giá: 1.600.000đ / đêm1.300.000đ / đêm

Ảnh đại diện Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP0510

-21%

Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP0510

5/5 (1vote)
Homestay Ecopark 2PN
Diện tích 80m2
Căn hộ Studio, 2 giường đôi 2m, 1 giường sofa, 1 toilet
4 người lớn, 2 trẻ em
096 775 8686

Giá: 1.400.000đ / đêm1.100.000đ / đêm

Ảnh đại diện Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP3215

-18%

Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP3215

5/5 (1vote)
Homestay Ecopark 2PN
Diện tích 80m2
Căn hộ Studio, 2 giường đôi 2m, 1 giường sofa, 2 toilet
4 người lớn, 2 trẻ em
096 775 8686

Giá: 1.600.000đ / đêm1.300.000đ / đêm

Ảnh đại diện Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP05A15

-18%

Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP05A15

5/5 (1vote)
Homestay Ecopark 2PN
Diện tích 80m2
Căn hộ Studio, 2 giường đôi 2m, 1 giường sofa, 2 toilet
4 người lớn, 2 trẻ em
096 775 8686

Giá: 1.600.000đ / đêm1.300.000đ / đêm

Ảnh đại diện Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP15A15A

-18%

Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP15A15A

5/5 (1vote)
Homestay Ecopark 2PN
Diện tích 60m2
Căn hộ Studio, 2 giường đôi 2m, 2 toilet
4 người lớn, 2 trẻ em
096 775 8686

Giá: 1.600.000đ / đêm1.300.000đ / đêm

Ảnh đại diện Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP2802

-18%

Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP2802

4.00/5 (1vote)
Homestay Ecopark 2PN
Diện tích 60m2
Căn hộ Studio, 2 giường đôi 2m, 2 toilet
4 người lớn, 2 trẻ em
096 775 8686

Giá: 1.600.000đ / đêm1.300.000đ / đêm

Ảnh đại diện Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP0808A

-19%

Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP0808A

5/5 (1vote)
Homestay Studio Ecopark
Diện tích 40m2
Căn hộ Studio, 1 giường đôi 2m, 1 toilet
2 người lớn, 1 trẻ em
096 775 8686

Giá: 1.000.000đ / đêm800.000đ / đêm

Ảnh đại diện Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP3306

-19%

Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP3306

5/5 (1vote)
Homestay Studio Ecopark
Diện tích 40m2
Căn hộ Studio, 1 giường đôi 2m, 1 toilet
2 người lớn, 1 trẻ em
096 775 8686

Giá: 1.000.000đ / đêm800.000đ / đêm

Ảnh đại diện Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP1106

-18%

Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP1106

5/5 (1vote)
Homestay Studio Ecopark
Diện tích 40m2
Căn hộ Studio, 1 giường đôi 2m, 1 toilet
2 người lớn, 1 trẻ em
096 775 8686

Giá: 1.100.000đ / đêm900.000đ / đêm

Ảnh đại diện Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP3208A

-19%

Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP3208A

5/5 (1vote)
Homestay Studio Ecopark
Diện tích 40m2
Căn hộ Studio, 1 giường đôi 2m, 1 toilet
2 người lớn, 1 trẻ em
096 775 8686

Giá: 1.000.000đ / đêm800.000đ / đêm

Ảnh đại diện Sky Oasis Ecopark - Studio Tihomi 2408A

-19%

Sky Oasis Ecopark - Studio Tihomi 2408A

5/5 (1vote)
Homestay Studio Ecopark
Diện tích 35m2
Căn hộ Studio, 1 giường đôi 2m, 1 toilet
2 người lớn, 1 trẻ em
096 775 8686

Giá: 1.000.000đ / đêm800.000đ / đêm

Ảnh đại diện Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP0308A

-27%

Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP0308A

5/5 (1vote)
Homestay Studio Ecopark
Diện tích 35m2
Căn hộ Studio, 1 giường đôi 2m, 1 toilet
2 người lớn, 1 trẻ em
096 775 8686

Giá: 1.100.000đ / đêm800.000đ / đêm

Ảnh đại diện Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP2601

-18%

Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP2601

5/5 (1vote)
Homestay Ecopark 1PN
Diện tích 40m2
Căn hộ Studio, 1 giường đôi 2m, 1 giường sofa, 1 toilet
2 người lớn, 1 trẻ em
096 775 8686

Giá: 1.100.000đ / đêm900.000đ / đêm

Ảnh đại diện Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP3101

-18%

Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP3101

5/5 (1vote)
Homestay Ecopark 1PN
Diện tích 60m2
Căn hộ Studio, 1 giường đôi 2m, 1 giường sofa, 1 toilet
2 người lớn, 1 trẻ em
096 775 8686

Giá: 1.100.000đ / đêm900.000đ / đêm

About Us Image 01
About Us Image 02
About Us Image 02

Về chúng tôi

Titan Homies là thương hiệu homestay dành cho giới trẻ, tiên phong, chuyên sâu, đa dạng các phong cách thiết kế và hơn hết là mang trải nghiệm thú vị cho khách hàng. Titan Homies là một nơi ẩn náu mới mẻ, phá cách cho dân “yêu xê dịch” , tọa lạc tại trung tâm những thị trấn xinh đẹp trải dài khắp đất nước. Titan Homies luôn mơ về giấc mơ vun vén nên những không gian chứa đựng sự tươi trẻ, hiện đại nhưng cũng không kém phần nhẹ nhàng, chậm rãi.

Titan Homies hi vọng rằng chúng ta sẽ trở thành những “homies” thân thiết của nhau trong mọi chuyến hành trình khám phá những vùng đất mới. Tại những căn homestay đa sắc màu, bạn và Titan Homies sẽ vun vén cho những cảm xúc mới vui vẻ và phá cách hơn.

Lịch sử hình thành

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối bất động sản cao cấp, là cái tên luôn song hành và gắn liền với Ecopark trong nhiều năm, Titan Luxury từ lâu đã trở thành công ty phân phối BĐS top 1 Ecopark. Vì tình yêu thiên nhiên, vì tình yêu với Ecopark chính là động lực đưa Titan hình thành nên thương hiệu Titan Homies - Thương hiệu homestay số 1 Ecopark.

Titan Homies hi vọng rằng, bằng niềm tin và tình yêu của mình, thương hiệu sẽ trở thành sứ giả đưa bạn khám phá và "làm xanh" tâm hồn giữa không gian thơ mộng của Ecopark! Lan toả những điều kỳ diệu, những nụ cười hạnh phúc đến với khách hàng.

Sứ mệnh - Mục tiêu

Được lấy ý nghĩa từ cụm từ “homies” thân thuộc với giới trẻ, Titan Homies với sứ mệnh trở thành một “homies” thực thụ, thân thiết, đồng điệu về cảm xúc, sở thích, đồng hành cùng bạn trên những chuyến hành trình lưu giữ kỷ niệm đẹp đẽ và lung linh.

Titan homies tin rằng vẻ đẹp của sự gần gũi và thân thuộc xuất phát từ những tâm hồn đồng điệu và căng tràn sức sống, sẵn sàng khám phá những điều thú vị. Ở mỗi khoảnh khắc trong chuyến đi của bạn, Titan Homies tiếp thêm sức sống cho bạn, làm sống dậy vẻ đẹp tâm hồn yêu thích những điều mới mẻ.

Các dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ lưu trú cao cấp

Dịch vụ quản lý - Vận hành BĐS

Tour du lịch - Tổ chức sự kiện

Các danh mục phổ biến

Villa - Biệt thự

Villa - Biệt thự

Homestay

Homestay

Khách sạn

Khách sạn

Bungalow

Bungalow

Du thuyền

Du thuyền

Dịch vụ tiện ích của chúng tôi

Chèo thuyền Kayak

Chèo thuyền Kayak

Với một không gian thanh bình , nhiều cây cối, Ecopark là một địa điểm lý tưởng cho những hoạt động gần gũi với thiên nhiên như cắm trại ven hồ, đạp xe, chèo thuyền kayak.... Giúp bạn quên đi cảm giác mệt mỏi, áp lực của cuộc sống thường ngày.

Cắm trại - BBQ

Cắm trại - BBQ

Vào những dịp cuối tuần, gặp gỡ bạn bè hay liên hoan, hình thức BBQ luôn được ưa chuộng hơn cả. Tổ chức tiệc BBQ ngoài trời mọi người dễ dàng di chuyển, giao lưu với nhau, thư thái tận hưởng không gian thiên nhiên.

Chăm sóc sức khỏe

Chăm sóc sức khỏe

Bên cạnh những hoạt động như cắm trại, chèo kayyak, BBQ.... Tihomi còn tổ chức những chương trình mini game xen kẽ mang đến không khí sôi động, tạo những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi của các du khách.

Lý do lựa chọn Titan Homies

Vị trí thuận tiện

Homestay giá rẻ nằm gần trung tâm thành phố Hà Nội, thuận tiện cho việc đi lại. Gần các địa điểm du lịch, vui chơi ở Hà Nội

Tiện nghi đẳng cấp

Tại Titan Homies, mọi đồ dùng, thiết bị đều được trang bị đầy đủ từ phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm... giúp sinh hoạt của du khách được thuận tiện và thoải mái hơn. Dưới chân toà nhà là hệ thống siêu thị, quán cà phê, quán ăn nhanh.

Đa dạng phong cách

Không chỉ một mà tại Titan Homies những tín đồ “du lịch” sẽ được khám phá một ngàn lẻ một phong cách homestay khác nhau. Đưa du khách đi từ câu chuyện ngọt ngào về tình yêu đến những bản nhạc thiên nhiên nhuốm màu yên bình.

Thân thiện và hiếu khách

Tại Titan Homies, chúng tôi không coi du khách là những vị khách xa lạ mà chính là những người bạn gần gũi và thân thiết. Nhân viên Titan Homies luôn cư xử tận tâm và tinh tế nhất. Nó tạo ra một bầu không khí yên bình và thư giãn, nơi du khách sẽ trải qua những giây phút thoải mái khó quên.

Những trải nghiệm khó quên

Titan Homies chú trọng vào trải nghiệm cá nhân của từng khách hàng, chúng tôi lưu tâm đến khía cạnh cảm xúc của các ý tưởng. Tihomi sẽ đem đến cho bạn những trải nghiệm từ quen thuộc đến mới lạ rồi đến bất ngờ và cuối cùng là thích thú. Những trải nghiệm này sẽ gắn kết bạn với Tihomi như những người bạn thân thiết.

Trân trọng từng phản hồi

Phản hồi từ khách hàng đóng vai trò rất quan trọng đối với sự thành công của Titan Homies. Nếu bạn hài lòng hoặc chưa hài lòng về bất kỳ một lý do nào đó, hãy liên hệ với Titan Homies. Mỗi phản hồi của bạn sẽ giúp Tihomi có thêm niềm tin và nỗi lực để cải thiện và nỗ lực từng ngày mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời hơn.

Ưu đãi trong tuần dành cho khách hàng quan tâm Titan Homies

Ảnh đại diện Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP1208

-25%

Giá: 2.400.000đ / đêm1.800.000đ / đêm

Cơ hội du lịch cuối tuần tại Ecopark cho 2 gia đình chỉ từ 1.5 triệu/đêmGói dịch vụ thuê villa, biệt thự

Cơ hội du lịch cuối tuần tại Ecopark cho 2 gia đình chỉ từ 1.5 triệu/đêm mà bạn không thể bỏ lỡ! Căn hộ với 2 phòng ngủ và nhà vệ sinh riêng biệt khép kín, rộng rãi, cùng đầy đủ các dịch vụ tiện ích đi kèm.

Ảnh đại diện Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP2601

-18%

Giá: 1.100.000đ / đêm900.000đ / đêm

Cơ hội du lịch cuối tuần tại Ecopark cho 2 gia đình chỉ từ 1.5 triệu/đêmGói dịch vụ thuê villa, biệt thự

Cơ hội du lịch cuối tuần tại Ecopark cho 2 gia đình chỉ từ 1.5 triệu/đêm mà bạn không thể bỏ lỡ! Căn hộ với 2 phòng ngủ và nhà vệ sinh riêng biệt khép kín, rộng rãi, cùng đầy đủ các dịch vụ tiện ích đi kèm.

Ảnh đại diện Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP1811

-18%

Giá: 1.600.000đ / đêm1.300.000đ / đêm

Cơ hội du lịch cuối tuần tại Ecopark cho 2 gia đình chỉ từ 1.5 triệu/đêmGói dịch vụ thuê villa, biệt thự

Cơ hội du lịch cuối tuần tại Ecopark cho 2 gia đình chỉ từ 1.5 triệu/đêm mà bạn không thể bỏ lỡ! Căn hộ với 2 phòng ngủ và nhà vệ sinh riêng biệt khép kín, rộng rãi, cùng đầy đủ các dịch vụ tiện ích đi kèm.

Ảnh đại diện Sky Oasis Ecopark - Tihomi SP0909

-21%

Giá: 1.400.000đ / đêm1.100.000đ / đêm

Cơ hội du lịch cuối tuần tại Ecopark cho 2 gia đình chỉ từ 1.5 triệu/đêmGói dịch vụ thuê villa, biệt thự

Cơ hội du lịch cuối tuần tại Ecopark cho 2 gia đình chỉ từ 1.5 triệu/đêm mà bạn không thể bỏ lỡ! Căn hộ với 2 phòng ngủ và nhà vệ sinh riêng biệt khép kín, rộng rãi, cùng đầy đủ các dịch vụ tiện ích đi kèm.

Chính sách hoàn hủy phòng Titan Homies

Tihomi luôn đảm bảo những quyền lợi tốt nhất cho khách đặt phòng với các chính sách hoàn hủy phòng cụ thể:

Hủy phòng trước 14 ngày

Hoàn 100% tiền cọc hoặc hỗ trợ bảo lưu

Hủy phòng từ 07-14 ngày

Hoàn 50% tiền học hoặc hỗ trợ bảo lưu

Hủy phòng từ 03-06 ngày

Hỗ trợ bảo lưu tiền đặt cọc hoặc đổi phòng trong cùng hệ thống

Hủy phòng từ 0-02 ngày

Hỗ trợ bảo lưu tiền đặt cọc

Phản hồi của khách hàng về Titan Homies

Ecopark Từ Đô Thị Xanh Đến Kiến Trúc Chữa Lành| Nơi Bình Yên Nhất Là Về Eco
Trải Nghiệm Ecopark tại Titan Homie

Tin tứcdu lịch và thuê villa, biệt thự nghỉ dưỡng

10/03/2023

Sở hữu bãi cát trắng mịn trải dài, làn nước biển trong xanh đến với Sunset Town Beach, du khách sẽ không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên...

08/03/2023

Khám phá thị trấn Hoàng Hôn Sunset Town dễ dàng hơn bao giờ hết với dịch vụ xe buggy – xe điện đưa đón khách tham quan các điểm đến biểu...

07/03/2023

Juliet’s Boutique Hotel tổ chức cuộc thư Gửi thư trao yêu thương Letters to Juliet với nhiều phần quà nghỉ dưỡng hấp dẫn tại Sunset Town Phú...

03/03/2023

Hầu hết các du khách đến Sunset Town, Phú Quốc đều check in ở Tháp Chuông, một công trình biểu tượng đặc sắc sở hữu kiến trúc hoa văn thú vị....

03/03/2023

Tháng 3, những tia nắng ấm áp bắt đầu tràn về, mang theo chút không khí ấm nóng của mùa hè đang ngấp nghé ngoài ngõ. Tháng 3 với những đợt rét...

02/03/2023

Ecopark từ lâu đã trở thành “thánh địa ăn ngon” được nhiều người yêu thích, du lịch Hưng Yên nếu muốn ngon miệng, đã mắt thì hãy ghé ngay...

096 775 8686